Skip to Content

לבידו בע”מ (להלן: “לבידו” ו/או “החברה”) מודיעה בזאת על עריכת מבצע ללקוחות החבר,  בהתאם לתקנון המבצע המפורט להלן:

מבוא

 • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל מדיה שהיא בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה.
 • בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.
 • החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינן לשם נוחות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנות.
 • מונחים, מושגים או ביטויים בתקנון זה שלא הוגדרו, יפורשו על פי הנהוג והמקובל בענף האופנה.
 1. 35% הנחה על כל מוצרי החברה*

  *לא כולל מוצרים מוקטנים, תיקים, מבערים, מארזים, ערכות, גיפטקארד, טיפולי פנים, הצטרפות למועדון, באלם ניקוי, מים מיסלריים, פילינג גוף, מסיכת הזנה לשיער, מסיכת פילינג 2 ב-1.

  *תקף באתר Lavido.co.il ובחנויות המותג בלבד.

  *באתר המבצע בתוקף מ09.04.24 בשעה 18:00 עד 13.04.24 בחצות (כולל), בחנויות המבצע בתוקף מ10.04.24 עד 13.04.24 בהתאם לשעות הפעילות של כל חנות, או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.

  * החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע ו/או לבטלו מכל סיבה שתראה לה סבירה לעניין זה, בכל עת, באמצעות הודעה שתפרסם בחנויות החברה ו/או באתר האינטרנט של החברה ו/או בכל דרך אחרת, ולא תשמע ו/או תתקבל כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כנגד LAVIDO ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

  *מינ’ 10000 יח’.

  *החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו\או לשנות את המבצע בכל שלב.

  *המבצע הוא ממחיר מלא של המוצרים, ללא כפל מבצעים וללא הטבות/ הנחות נוספות.

  *אין כפל מבצעים והטבות.

  *ט.ל.ח

 2. 45% הנחה על מגוון מוצרים

  *המוצרים המשתתפים במבצע: פילינג גוף 300 ג’, מסיכת הזנה לשיער 250 מ”ל, מסיכת פילינג 2 ב-1 50 מ”ל.

  *תקף באתר Lavido.co.il ובחנויות המותג בלבד.

  *באתר המבצע בתוקף מ09.04.24 בשעה 18:00 עד 13.04.24 בחצות (כולל), בחנויות המבצע בתוקף מ10.04.24 עד 13.04.24 בהתאם לשעות הפעילות של כל חנות, או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.

  * החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע ו/או לבטלו מכל סיבה שתראה לה סבירה לעניין זה, בכל עת, באמצעות הודעה שתפרסם בחנויות החברה ו/או באתר האינטרנט של החברה ו/או בכל דרך אחרת, ולא תשמע ו/או תתקבל כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כנגד LAVIDO ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

  *מינ’ 10000 יח’.

  *החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו\או לשנות את המבצע בכל שלב.

  *המבצע הוא ממחיר מלא של המוצרים, ללא כפל מבצעים וללא הטבות/ הנחות נוספות.

  *אין כפל מבצעים והטבות.

  *ט.ל.ח

 3. 25% הנחה על סדרת הניקוי bright & glow

  *המוצרים המשתתפים במבצע: באלם ניקוי 90 מ”ל , מים מיסלריים 170 מ”ל.

  *תקף באתר Lavido.co.il ובחנויות המותג בלבד.

  *באתר המבצע בתוקף מ09.04.24 בשעה 18:00 עד 13.04.24 בחצות (כולל), בחנויות המבצע בתוקף מ10.04.24 עד 13.04.24 בהתאם לשעות הפעילות של כל חנות, או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.

  * החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע ו/או לבטלו מכל סיבה שתראה לה סבירה לעניין זה, בכל עת, באמצעות הודעה שתפרסם בחנויות החברה ו/או באתר האינטרנט של החברה ו/או בכל דרך אחרת, ולא תשמע ו/או תתקבל כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כנגד LAVIDO ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

  *מינ’ 10000 יח’.
  *החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו\או לשנות את המבצע בכל שלב.

  *המבצע הוא ממחיר מלא של המוצרים, ללא כפל מבצעים וללא הטבות/ הנחות נוספות.

  *אין כפל מבצעים והטבות.

  *ט.ל.ח

 4.  צבירת מתנות:

  *מסיכת חימר דיטוקס 100 מ”ל בכל רכישה של סכום נטו מעל 350 ש”ח.

  * קרם יום 15SPF 50 מ”ל בכל רכישה מעל 550 ש”ח.

  *המתנות לא ניתנות להחלפה ו\או להחזרה.

  *תקף באתר Lavido.co.il ובחנויות המותג בלבד.

  *בתוקף מ09.04.24 בשעה 18:00 עד 13.04.24 בחצות (כולל), או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.

  *מינ’ 500 יח’.

  *מתנה אחת בכל רכישה.

  *החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו\או לשנות את המבצע בכל שלב.

  *באתר החברה, המתנה מתווספת באופן אוטומטי לסל הקניות, ועל הלקוח לוודא זאת בטרם ביצוע התשלום. בחנויות המותג המתנה תינתן ללקוח במעמד עסקה מזכה כאמור לעיל.

  *ט.ל.ח

  החברה שומרת לעצמה את הזכות המלאה לשנות את המבצע, להפסיקו או להאריכו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וכפוף להוראות הדין.

בחזרה למעלה